VANÍČEK Karel – Na domě čp.168 v Plzeňské ulici 27 Praha 5 Smíchov

Na domě čp.168 v Plzeňské ulici 27 (Sokolský dům) vpravo od vchodu je bronzová pamětní deska s reliéfní podobiznou a textem:

„Památce bratra Karla Vaníčka sokolského písmáka 10-II-1860 – 24-VI-1926“.