14 ČESKÝCH KNÍŽAT – Na přední stěně kostela sv.Petra a Pavla Praha 2 Vyšehrad

Na přední stěně kostela sv. Petra a Pavla Praha 2 Vyšehrad je pamětní deska s latinským a zkráceným českým a německým textem:

„ANNO DOMINI DCCCVL HLUDOWICUS XIIII EX DUCIBUS BOEMANORUM CUM HOMINIBUS SUIS CHRISTIANAM RELIGIONEM DESIDERANTES SUSCEPIT ET IN OCTAVIS THEOPHANIAE BAPTIZARI JUSSIT. ANNALES FULDENSES.- „LÉTA PÁNĚ 845 přijal Ludvík 14 českých knížat s jejich družinami, kteří toužili po křesťanství a nechal je pokřtít“.IM JAHRE DES HERRN 845 empfing Ludwig 14 böhmische Fürsten mit ihren Gefolge, die um den christlichen Glauben baten, und ließ sie taufen Gewidmet von Famille Schier Regensburg 1995“.