BARRANDOV – Na skále pod Barrandovem

Na skále pod Barrandovem je pamětní deska s vyrytým textem:

24.II.1928 Barrandov

a reliéfem trilobita. Byla zde umístěna při příležitosti zahájení stavebních prací na Barrandově.