ČESKÁ STAVOVSKÁ INŽENÝRSKÁ ŠKOLA – Na domě čp.240 Husova ulice 5 Praha 1 Staré Město

Na domě čp. 240 Husova ulice 5 Praha 1 Staré Město je pamětní deska s textem:

„Česká stavovská inženýrská škola založená českým reskriptem císaře Josefa I. z 18.I.1707 na českou žádost, kterou 30.I.1705 podal dvoru inženýr Christian Josef Willenberg byla umístěna v této budově od r.1786, r.1803 byla přeměněna na Královské stavovské technické učiliště. Hlavní zásluhu o tuto významnou změnu měl František Josef Gerstner, který se stal jeho prvním ředitelem. Dne 10.XI.1806 bylo tu slavnostně zahájeno vyučování. Toto učiliště nese od roku 1920 název České vysoké učení technické v Praze“.