ETALON – Na východní stěně Novoměstské radnice na Karlově náměstí Praha 2 Nové Město

Na východní stěně Novoměstské radnice na Karlově náměstí Praha 2 Nové Město je ve zdi upevněno kovové měřítko s vysvětlující kovovou deskou s textem:

„Etalon (bývalá mírná míra) pražského lokte, zvaného též český, jenž byl stanoven za krále Přemysla Otakara II. v roce 1268, měří 591,4 mm. Zde si mohli kupci cejchovat (dříve cimentovat) své dřevěné lokte. Byl zde zazděn proto, „aby každý, maje k tomu přístup volný, jistou míru toho lokte pražského sobě vzíti mohl“.