KLIMATOLOGICKÉ MĚŘENÍ – Na budově za kostelem sv.Klimenta na nádvoří Klementina Praha 1 Staré Město

Na budově za kostelem sv.Klimenta na nádvoří Klementina Praha 1 Staré Město je pamětní deska s dvojjazyčným česko anglickým textem:

„Klimatologická měření. Nad tímto místem jsou ve výši 1.patra prováděna pravidelná klimatologická měření. V Klementinu s nimi začal už v polovině 18.století učený jezuita Josef Stepling, zakladatel zdejší hvězdárny. Nepřerušená řada každodenních záznamů sahá až k 1.lednu 1775 a patří k nejstarším v Evropě“.