KRÁLOVSKÁ KOLEJ VÁCLAVA IV. – Dům čp.573 Ovocný trh 12 Praha 1 Staré Město

V pasáži domu čp.573 Ovocný trh Praha 1 Staré Město je bronzová pamětní deska s textem:

„Zde stávala kolej královská, která králem Václavem IV. léta Páně MCCCLXXXI byla založena pro mistry svobodných umění ve vysokém učení Pražském. Z nichž nejzasloužilejší bývali jejími probošty. Za proboštství mistra Martina Bacháčka , rektora koleje Karlovy a vynikajícího správce českého školství, přebýval zde v letech MDCIV až MDCVII slavný matematik a hvězdář Jan Kepler, jemuž hostitel v zahradě vížku vystavěl k pozorování hvězd. Po vypuzení mistrů českých z koleje Karlovy léta MDCXXII zrušena je kolej krále Václava a budova její léta MDCCIV trhem do soukromých rukou přešla. Poslední držitelé její manželé Olivovi Alois a Louisa věnovali ji společně s domem na zahradním pozemku směrem k Příkopům vystavěným ke zřízení dětského vychovávacího ústavu čili vychovatelny Olivových, pro niž nákladem obce Pražské v Říčanech léta Páně MDCCCXCVI nádherná budova byla vystavěna“.