LUŽICKÝ SEMINÁŘ – Na domě čp.90 U lužického semináře 13, Praha 1 Malá Strana

Na domě čp.90 U lužického semináře 13, Praha 1 Malá Strana je dvojjazyčná pamětní deska s textem:

„V tomto domě založili r.1846 lužickosrbští studenti „SERBOWKU“ první slovanský studentský spolek v Praze významný pro kulturní rozvoj lužických Srbů. Lužický seminář postaven v roce 1728 nadací lužickosrbských duchovních Měrčina a Jurije Šimonových jako kolej pro hornolužické katolické studenty. Ze semináře vyšla řada osobností národního obrození Lužice: J.P.Jordan, M.Hórnik, J.Bart-Cišinski aj. Vyučovali zde mimo jiné K.J.Erben, J.Dobrovský. V r. 1922 byl seminář míšenským biskupstvím zrušen. V roce 1946-1955 zde bydleli srbští studenti. Sídlo Hórnikovy lužickosrbské knihovny“.