MÍČOVNA – Na domě čp.445 Vejvodova 1 Praha 1 Staré Město

Foto Václav Bártík, 2012

Na domě čp.445 Vejvodova 1 Praha 1 Staré Město je kamenná deska ve štukovém rámu s latinským a německým textem, nahoře s emblémy tří pálek a šesti míčků. Deska byla ve 20. stol. restaurována a přeštukována. Na svrchní štukovou vrstvu byl přenesen nápis (s chybami). Správný text zněl:

DANTE DEO IHIL NOCET / INVIDIA ET EO NON DANTE / NIHIL IVVAT LABOR / AN GOTTES SEEGEN / IST ALLES GELEGEN / WR. R.M.B. VEZR. / ANNO 1675

Překlad: Když Bůh dává, závist ničemu neuškodí. Když nedává, námaha nic nezmůže. Na Božím požehnání závisí všechno počínání. 

(Text byl převzat z CD Pamětní desky v Praze Staré Město a Josefov vydané Národním památkovým ústavem v r.2009)

Foto Václav Bártík, 2012
Foto Václav Bártík, 2012

Umístění na mapě


Další odkazy