MUČEDNÍKŮM TÉTO ZEMĚ – Na zdi vedle vchodu do kostela sv. Ignáce z Loyoly Karlovo náměstí Praha 2

Na zdi vedle vchodu do kostela sv. Ignáce z Loyoly Karlovo náměstí Praha 2 je pamětní deska s textem:

„Mučedníkům této země 20.století Od nacistů 260 kněží žalářováno 73 kněží umučeno 6 řeholnic umučeno Od komunistů 829 kněží žalářováno 28 kněží umučeno 1440 kněží internováno 101 řeholnic žalářováno 2 řeholnice umučeny 2750 řeholnic internováno Věnovali příslušníci vojenských táborů nucených prací – pétépáci z let 1949-1955“.