NA PAMĚŤ RUSŮ, UKRAJINCŮ a příslušníků národů bývalé Ruské říše – Na boční stěně pravoslavného kostela na hřbitově v Želivského ul. Praha 3 Žižkov

Na boční stěně pravoslavného kostela na hřbitově v Želivského ulici Praha 3 Žižkov je dvojjazyčná pamětní deska s textem:

„Rusům, Ukrajincům, přísluš-níkům dalších národů bývalé Ruské říše. V roce 1917 odmítnuvším komunistickouutopii a v řadách slavné dobrovolnické armády bránícím svět před bolševickým terorem, kteří na počátku dvacátých let nelezli nový domov v Československé republice. Avšak o čtvrtstoletí později byli prvními obětmi poválečného proti-komunistického oportunismu, jenž dopustil, aby byli v roce 1945 odvlečeni do sovětských věznic a koncentračních táborů, kde zahynuli nebo beze stopy zmizeli a jen hrstce bylo po mnoha letech dovoleno vrátit se zemřít ke svým rodinám domů do Československa.

 

Výbor „Oni byli první“ 1995. Zhotoveno za podpory vlády a ministerstva kultury České republiky“.