PRAŽSKÁ PAMÁTKOVÁ REZERVACE – Na jižní stěně Staroměstské radnice Praha 1 Staré Město

Na jižní stěně Staroměstské radnice je pamětní deska s textem:

„Praha, historické jádro města, pražská památková rezervace prohlášená v roce 1971, je zapsána do seznamu světového dědictví UNESCO pro svou urbanis-tickou, architektonickou a uměleckou krásu vyrostlou z kulturního a duchovního soužití národů střední Evropy s národem českým. Její slohová bohatost vyrostlá v čase a podtržená dramatickou krajinou uprostřed Čech je odevždy pokladem lidu této země a nyní celého světa. Zápis byl proveden 14.12.1992“ 

Druhá obdobná deska s textem v anglickém jazyce je na opačné straně vchodu.

POPRAVA 27 MUČEDNÍKŮ – Na východním průčelí Staroměstské radnice na Staroměstském náměstí 1 Praha 1 Staré Město

Na východním průčelí Staroměstské radnice na Staroměstském náměstí 1 Praha 1 Staré Město je pamětní deska s textem:

Na místě zde v dlažbě vyznačeném stálo popraviště na kterém v pondělí dne 21.června L.P.1621 od hodiny páté až do deváté ranní obětovalo život svůj pro hájení svobody království českého těchto 27 mučedníků“.

Text pak pokračoval vyjmenováním všech 27 popravených.

PODZIM 1938 – Ve vstupní hale Masarykova nádraží Havlíčkova ul. čp. 1014/2 Praha 1

Ve vstupní hale Masarykova nádraží Havlíčkova ul. čp. 1014/2 Praha 1 je pamětní deska se státním znakem a textem:

„V dramatických dnech podzimu roku 1938 přijížděli na toto nádraží vlaky s lidmi, kterým teror sudetoněmeckých henleinovců a nastolené nacistické pořádky po mnichovské dohodě znemožnily život v jejich domovech v pohraničí. Do vnitrozemí tehdy uprchlo téměř 370 000 československých občanů – Čechů, Židů a protinacisticky smýšlejících Němců. Nezapomeneme na skutky příznivců nacismu, nezapomeneme na utrpení těch, kteří našli odvahu se jim postavit, nebo se stali jejich obětí. Národ, který nezná svoji historii, je odsouzen prožít ji znovu. Centrum české historie o.p.s. 1025“.