PRAŽSKÁ PAMÁTKOVÁ REZERVACE – Na jižní stěně Staroměstské radnice Praha 1 Staré Město

Na jižní stěně Staroměstské radnice je pamětní deska s textem:

„Praha, historické jádro města, pražská památková rezervace prohlášená v roce 1971, je zapsána do seznamu světového dědictví UNESCO pro svou urbanis-tickou, architektonickou a uměleckou krásu vyrostlou z kulturního a duchovního soužití národů střední Evropy s národem českým. Její slohová bohatost vyrostlá v čase a podtržená dramatickou krajinou uprostřed Čech je odevždy pokladem lidu této země a nyní celého světa. Zápis byl proveden 14.12.1992“ 

Druhá obdobná deska s textem v anglickém jazyce je na opačné straně vchodu.