PAMÁTNÍK OBĚTEM KOMUNISMU – Na konci Vítězné ul. Praha 1 Malá Strana

Na konci Vítězné ul. v Praze 1 Malá Strana na úpatí petřínského vrchu byl postaven a v roce 2002 odhalen památník obětem komunismu. Na kamenném hranolu u paty památníku jsou dvě kovové pamětní desky (v českém a anglickém jazyce) s textem:

„Pomník obětem komunismu je věnován všem obětem, nejen popraveným a vězněným, ale i všem, jejichž životy byly totalitní zvůlí zničeny. Zbudováno roku 2002 péčí Hlavního města Prahy, Městské části Praha 1, Konfederace politických vězňů. Autoři: Ing.arch.Zdeněk Hölzel, akad.arch. Jan Kerel, ak.soch. Olbram Zoubek“.