SCHŮZKA PŘEDSTAVITELŮ PROTIKOMUNISTICKÉHO PODZEMÍ – Na budově fary na Vinořském náměstí 16 Praha 9 Vinoř

Na budově fary na Vinořském náměstí 16 Praha 9 Vinoř je pamětní deska se symbolickým reliéfem a textem:

„V září roku 1948 se na této faře sešli představitelé protikomunistického podzemí: Vojta Beneš (1878-1951) Milada Horáková (1901-1950) Vojtěch Jandečka (1914-1973) Josef Nestával (1900-1976) Zdeněk Peška (1900-1970), V této době na faře působili salesiáni Dona Bosca p. Metoděj Hasilik, p. Augustin Holík a p. František Mikulík. Nezapomeneme na ty, kdo se postavili na odpor proti zvůli komunistického režimu“.