SVAZ LETCŮ RČS – Na domě čp. 1061 Na Poříčí 37 Praha 1 Nové Město

Na domě čp. 1061 Na Poříčí 37 Praha 1 Nové Město je pamětní deska s vyrytým znakem a textem:

„V tomto domě bylo od roku 1929 sídlo Svazu letců RČS. Po okupaci Československa 15.března 1939 byli z tohoto místa ilegálně odesíláni příslušníci čs.letectva do zahraničního odboje, z nichž 546 položilo život za obnovení a svobodu našeho státu. Za účast při organizování této akce byli v letech 1942-1943 nacisty popraveni tito členové vedení Svazu letců RČS kpt.let. Vladimír Černý pplk. let. Josef Hamšík por.let. Josef Žampach. V den 80.výročí založení 14.11.1998 věnoval Svaz letců České republiky“.