VĚZNĚNÍ OBČANÉ 1945 – Na budově školy čp.54 v ulici K Libuši 30 v Praze 4 Kunraticích

Na budově školy čp.54 v ulici K Libuši 30 v Praze 4 Kunraticích je pamětní deska s textem:

„V této škole bylo v revolučních květnových dnech 1945 vězněno 89 občanů z Prahy 4–Chodova zajatých v bojích s oddíly vojsk SS“