ZÁKLADNÍ ŠKOLA NEBUŠICE – Na budově bývalé Základní školy Nebušická 97 Praha 6 Nebušice

Na budově bývalé Základní školy Nebušická 97 Praha 6 Nebušice je kamenná pamětní deska s textem:

„Nechte maličkých přijíti ke mně, neboť jejich jest království nebeské, Mat. 19.14 Nákladem obce a dobrodincův 1867“.

Také v omítce vedle desky je vyryté datum MDCCCLXVII.