BURIAN Emil František – Na domě čp.748 v Jungmannově ulici 30 (Mozarteum) Praha 1 Staré město

Na domě čp.748 v Jungmannově ulici 30 (Mozarteum) Praha 1 Staré Město bývala luneta z jugoslávského bílého mramoru s textem:

„V tomto domě vzniklo a působilo avantgardní divadlo E.F.Buriana a kolektivu, jehož revoluční a umělecká činnost patří k chloubě našich pokrokových tradic“

(J.Prádler; 1965; Galerie hl.m.Prahy).

Luneta byla údajně rozbita, kdy, kým a proč se mi nepodařilo zjistit.

BENEŠOVÁ Hana – Na domě čp.108 na Loretánském náměstí v Praze 1-Hradčany

 

Na domě čp.108 na Loretánském náměstí 2 Praha 1-Hradčany byla pamětní deska odlitá z plastu s reliéfem a textem:

V TOMTO DOMĚ – ŽILA – PRVNÍ DÁMA – REPUBLIKY – PANÍ – HANA BENEŠOVÁ

Autorem desky je Z.Preclík.

Foto Václav Bártík – 22.5.2009

Dům zakoupil v roce 2009 podnikatel Zdeněk Bakala se záměrem vybudovat zde knihovnu Václava Havla. Deska byla Národní galerií, v jejímž je vlastnictví odborně sejmuta v srpnu roku 2012, kdy začala rekonstrukce domu. Nyní je již fasáda opravena, takže by v podstatě nemuselo nic bránit desku vrátit na původní místo.

Foto z mapy:cz – stav 2019

O nejasném osudu desky najdete informace na internetu na stránce www.ceskenarodnilisty.cz Zveřejnění text je níže zkopírovaný :

Pamětní deska H. Benešové na Loretánském náměstí odstraněna

Telefonát redakci LtN:

12.říjen 2017 14:04  

Benešová Hana deska Loretánské nám 2Po včerejším zveřejnění textu o poničení a následném odstranění busty a pamětní desky Edvarda Beneše v Českém Krumlově z nádvoří hotelu Růže telefonovala do redakce paní, která se ohlásila pod jménem Vildmanová. Oznámila nám, že stejný osud potkal desku manželky prezidenta Edvarda Beneše.

Jedná se o pamětní desku Hany Benešové na dvoupatrovém renesančním domě U Drahomířina sloupu na pražském Loretánské náměstí 2. V bytě se zvláštním vchodem zde žila manželka československého prezidenta až do své smrti v roce 1974.

V roce 2006 byla na domě na popud Československé obce legionářské umístěna pamětní deska s textem: „V tomto domě žila první dáma republiky paní Hana Benešová“. Deska z plastu zde byla ještě v roce 2011, kdy začala přestavba domu. V roce 2009 koupil dům podnikatel Zdeněk Bakala, který zde chce vytvořit Havlovu knihovnu a svou soukromou rezidenci. V roce 2011 se podepisovala petice Klubu Za starou Prahu proti necitlivé rekonstrukci domu. Podepsali ji tehdy mimo jiné i Bohuslav Sobotka a Lubomír Zaorálek. Pražští památkáři ovšem s přestavbou domu souhlasili a jejich stanovisko schválil ministr kultury Daniel Herman.

Desku si objednala Československá obec legionářská v roce 2005 a jejím autorem je významný český sochař Zdeněk Josef Preclík. Jedná se o netradičně plastovou reliéfní podobiznu Hany Benešové. Zároveň byla níže na desce signatura Zdeňka Preclíka, který ve své monografii na toto své dílo vzpomíná a píše o tom, že růže „jí ponechávali Pražané na protest u jejího domu na Loretánském náměstí.“

V roce 2006, kdy byla na domě deska instalována, ji legionáři spolu s pomníkem prezidenta Edvarda Beneše, který je na Loretánském náměstí, darovali Hlavnímu městu Praha. Město obě díla svěřilo do péče Galerie hlavního města Prahy.

Člověk se ani nediví naštvání paní, která volala redakci, když od roku 2011 není nikdo schopný desku vrátit na její původní místo. Je to záměrně nebo nedbalost?

Literární noviny

Tím však snaha o opětovné instalování desky na dům neskončila. V listopadu roku 2019 napsal Ogňan Tuleškov otevřený dopis starostovi Prahy 1, Mgr. Pavlu Čižinskému :

Mgr. Pavel Čižinský
starosta MČ Praha 1
Vodičkova 18 115 68
Praha 1

Věc: K odstranění a navrácení pamětní desky paní Hany Benešové na původní místo

Pane starosto,

při nedávné návštěvě Loretánského náměstí, kde 16. května 2005 byl slavnostně odhalen jak pomník pana prezidenta E. Beneše, tak i pamětní deska jeho manželky, paní Hany Benešové, jsem sice na první pohled zjistil, že pomník pana prezidenta je na svém místě, ale zmíněnou pamětní desku, která se nacházela na domě „U Drahomířina sloupu“, jsem nenašel.

V uvedeném domě, jenž vlastní zřejmě pan Bakala a kde sídlí Knihovna Václava Havla, došlo již v srpnu 2012 k zahájení rekonstrukčních prací, včetně fasádních. Podle informací, které jsme získali již dříve, byla pamětní deska paní Hany Benešové údajně odborně sundána. V současné době se údajně nachází v péči (nikoliv v majetku) Galerie hl. m. Prahy a bude podrobena renovaci. Na fasádu domu Knihovny Václava Havla bude osazena až po řádném kolaudačním řízení.

O tom všem nás informoval Váš předchůdce ve funkci starosty, pan Ing. O. Lomecký, svým dopisem z 31. ledna 2018, Čj: UMCP1 008050/2018, zn: STA 22/2018.

Od té doby však uplynuly téměř dva roky a stav se nezměnil. Pamětní deska paní Hany Benešové není dosud na svém původním místě. Proč? Fasáda domu vypadá jako nová, její vnitřní část je také odpovídající. Domnívám se proto, že zanikly překážky, které neumožňovaly nově instalovat předmětnou pamětní desku.

V souvislosti s uvedeným je důležité si uvědomit, že tato deska byla na svém místě pouhých 7 let. Rekonstrukce domu však probíhá již více než 7 let a nikdo neví, kdy bude skončena a kdy poté dojde ke kolaudaci stavby. Mnozí návštěvníci pamětní desku hledají a nenalézají. Tato skutečnost budí znepokojení až pohoršení se současným stavem. Víme, že je možné dále oddalovat kolaudaci stavby. Jistě je však také možné ji urychlovat. Víme však také, že další odklady, povzbudí, vzhledem k viditelné renovaci fasády, sílicí kritiku naší veřejnosti. Očekáváme, že pamětní deska paní Hany Benešové bude v nejkratší možné době opětně instalovaná. Existují-li nějaké objektivní skutečnosti, nám neznámé, které tomu brání, prosíme, aby jste nám je sdělil, případně i s možným datem pozdější instalace.

Paní Hana Benešová, manželka prezidenta Edvarda Beneše, muže, jenž se zasloužil o stát, o vznik a obnovu Československé republiky, si zasluhuje celým svým nelehkým životem naši pozornost i vděčnost, nikoliv laxnost a zapomnění. Pokud se na této zásadě všichni zainteresovaní shodneme, včetně Vás, pane starosto, očekávané činy budou následovat a pamětní deska paní Hany Benešové bude opět na svém místě.

Za vše, co v předmětné záležitosti učiníte k dosažení tohoto cíle, velmi děkujeme.

V Praze dne 19. listopadu 2019

JUDr. Ogňan Tuleškov
České národní listy

Anabáze s deskou však zdaleka nekončí. Další článek k tomuto tématu a ve snaze dosáhnout znovu instalovaní desky se objevil na webu Parlamentní listy dne 5.10.2020.

Další odkazy

Doplnění zápisu: 24.1.2022 – Jitka Kinterová