ŠVEHLA Antonín – V malém parčíku u křižovatky Švehlovy a Pražské ulice v Praze 10 Hostivaři

V malém parčíku u křižovatky Švehlovy a Pražské ulice v Praze 10 Hostivaři je na vysokém podstavci busta významného čs.prvorepublikového politika, předsedy tří československých vlád, předsedy agrární strany a hostivařského statkáře Antonína Švehly. Na podstavci je nápis :

Antonín Švehla 1873-1933“ a text: „Demokracie není jen právo, ale také povinnost. Pečlivě volte své vůdce, kterým svěřujete svoje osudy“

ŠTULC Václav – V sadech vyšehradského areálu (dnes Štulcových) Praha 2 Vyšehrad

V sadech vyšehradského areálu (dnes Štulcových) Praha  2 Vyšehrad je novogotický pomník z roku 1910 s bustou českého spisovatele, překladatele a vlasteneckého kněze vyšehradského probošta Václava Svatopluka Štulce. Autorem busty je Štěpán Zálešák. Nápis na podstavci oznamuje:

„Proboštu Václavu Štulcovi, křisiteli zašlé slávy hory Vyšehradu věnoval probošt Mikuláš Karlach 1910“.

STROZZI Petr – V Kaizlových sadech před Invalidovnou v Praze 8 Karlíně

Před budovou Invalidovny v Kaizlových sadech v Praze 8-Karlíně je na kamenném podstavci busta hraběte Petra Strozziho s textem:

„PETRUS COMES STROZZI MDCXXVI – MDCLXIX“

Na zadní straně podstavce je text:

„INDEFESSUS ET EORTISAUSTRIAE DUX PETRUS COMESSTROZZI MDCXXVI–MDCLXIVVERA HUMANITATE MI. INVALIDO MAGNIS OPIBUS DOMUM DEDIT MDCLVIII“

a letopočet

MDCCCXCVIII

Bustu z bílého tyrolského mramoru vytvořil sochař Mořic Černil v r. 1898.