DOBROVSKÝ Josef – Nedaleko vily na Kampě (zvané též Werichova vila) Praha 1 Malá Strana

Nedaleko vily na Kampě (zvané též Werichova vila) Praha 1 Malá Strana je pomník s bustou českého filologa, historika a zakladatele slavistiky v českých zemích, kněze a jezuity Josefa  Dobrovského, který v tomto domě svého času bydlel. Pomník vytvořil podle modelu Tomáše Seidana kameník Václav Žďárský v r. 1891 a  byl původně umístěn v sadu u Národního muzea, kde byl v květnu 1945 při bojích poškozen. Na kamenném podstavci je nápis:

„Josef Dobrovský tvůrce slavistiky zakladatel novočeské literatury 1753 – 1829“

DANIEL ADAM z Veleslavína – Před domem čp. 421 v ulici U Sadu 11 Praha 6-Veleslavín

Před domem čp. 421 v ulici U Sadu 11 Praha 6 Veleslavín je busta Daniela Adama z Veleslavína. Slavnostně byla odhalena 8.června 1902 (autorem je sochař Antonín Procházka 1902). Daniel Adam byl český nakladatel, spisovatel, organizátor literární činnosti a humanista. Svou činností velmi ovlivnil českou literaturu, proto období, kdy působil, nazýváme dobu veleslavínskou. Po slavném tiskaři Melantrichovi zdědil tiskárnu a zasloužil se o vydání mnoha českých děl. Byl tajným stoupencem Jednoty bratrské. Jeho hlavní činnost nespočívala ani tak v psaní, jako v organizaci, opravě a překladech. Výrazně přispěl k rozvoji českého jazyka. Získal šlechtický titul.


www.prazskypantheon.cz

Wikipedie

www.drobnepamatky.cz

www.mapy.cz


CHURCHILL Winston – Na domě čp.181 v Thunovské ulici 16 Praha 1 Malá Strana

Na domě čp.181 v Thunovské ulici 16 Praha 1 Malá Strana (před velvyslanectvím Spojeného království Velké Británie a Severního Irska) je busta předsedy vlády Velké Británie v době druhé světové války Winstona Churchilla. Na bílém podstavci je nápis:

„Ve válce rozhodnost v porážce vzdor ve vítězství velkodušnost v míru dobrá vůle Churchill“.