DANIEL ADAM z Veleslavína – Před domem čp. 421 v ulici U Sadu 11 Praha 6-Veleslavín

Před domem čp. 421 v ulici U Sadu 11 Praha 6 Veleslavín je busta Daniela Adama z Veleslavína. Slavnostně byla odhalena 8.června 1902 (autorem je sochař Antonín Procházka 1902). Daniel Adam byl český nakladatel, spisovatel, organizátor literární činnosti a humanista. Svou činností velmi ovlivnil českou literaturu, proto období, kdy působil, nazýváme dobu veleslavínskou. Po slavném tiskaři Melantrichovi zdědil tiskárnu a zasloužil se o vydání mnoha českých děl. Byl tajným stoupencem Jednoty bratrské. Jeho hlavní činnost nespočívala ani tak v psaní, jako v organizaci, opravě a překladech. Výrazně přispěl k rozvoji českého jazyka. Získal šlechtický titul.


www.prazskypantheon.cz

Wikipedie

www.drobnepamatky.cz

www.mapy.cz