WERICH Jan – Na zdi vedle vstupní brány do vily čp.506/4 U Sovovývh mlýnů Praha 1 Kampa

Na zdi vedle vstupní brány do vily čp.506/4 U Sovových mlýnů Praha 1 Kampa, kde v letech 1945-1980 bydlel Jan Werich, byla umístěna jeho busta. Vytvořil ji brněnský sochař Nikos Armutidis bez honoráře. Pod bustou byla malá destička se jménem Jana Wericha. Busta byla instalována neoficiálně skupinou sochařů 6.února 1993 v den výročí Werichova narození bez souhlasu magistrátu. V roce 2006 Werichova busta kamsi zmizela. Na levé straně vstupní brány zůstala busta českého historika umění, jednoho ze zakladatelů památkové péče, akademika Zdeňka Wirtha.


Osud busty je dramatický a nejasný. Zprávy se různí, ale ještě v roce 2004 byla zachycena na fotografii Lenky Svobodové – ČTK . V září 2012 byla z vily ukradena, avšak dvojice zlodějů byla vzápětí dopadena i s bustou. Tu policie někam uložila a od té doby o ní nejsou žádné zmínky. Autor Nikos Armutidis vytvořil následně její kopii, která byla 30.3.2017 opět instalována na na původní místo už v souvislosti s otevřením Werichovy vily po rekonstrukci.


Zdroj obrázku: www.drobnepamatky.cz

USTAVUJÍCÍ SJEZD KSČ – Na domě bývalého Národního domu čp.14 (dnes Český rozhlas Regina) Hybešova ul. 10 Praha 8 Karlín

Na budově bývalého Národního domu čp.14 (dnes Český rozhlas Regina) Hybešova ul.10 Praha 8 Karlín bývala pamětní desky s textem:

„V této budově se konal ve dnech  14.-16.května 1921 ustavující sjezd Komunistické strany Československa. Zde byla založena revoluční strana dělnické třídy, která dovedla pracující lid Československa k vítězství“.

Po převratu v roce 1989 byla deska odstraněna.

TJ Sokol Michle – Na domě čp. 4 v Michelské ulici 11 Praha 4 Michle

Na domě čp. 4 v Michelské ulici 11 Praha 4 Michle byla mezi dvěma okny pod balkonem pamětní deska s textem:

„Na věčnou paměť obce Michle Dne 18.září památného roku 1887 byla v hostinci „U Jaurisů“ založena Tělovýchovná jednota SOKOL MICHLE. Roku 1889 dne 8.září bylo uspořádáno prví veřejné cvičení k němuž byl zapůjčen dvůr této usedlosti č.4“.

20.ledna 2015 jsem náhodně zjistil, že deska zmizela – proč, kdy a jak mi není známo.

SVOBODA Antonín – V podloubí domu čp.109 na Loretánském náměstí 3 Praha 1 Hradčany

 V podloubí domu čp.109 na Loretánském náměstí 3 Praha 1 Hradčany byla pamětní deska s textem:

„Zde na Loretánském náměstí č.3 v Laboratoři matematických strojů byl pod vedením Doc.Ing.Antonína Svobody (1907-1980) od roku 1950 projektován a v září 1957 oživen první československý samočinný počítač SAPO“ Zasazeno péčí ??? and SUN v listopadu 1997.

25.2.2009
22.6.2012

Prof.Dr.Ing Antonín Svoboda byl český vynálezce a počítačový vědec, konstruktér prvních československých samočinných počítačů SAPO A EPOS 1, profesor University of California Los Angeles.V roce 1999 mu prezident Václav Havel udělil medaily Za zásluhy I.stupně in memoriam.

ŠUBERT František Adolf – Na domě čp.478 Janáčkovo nábřeží 39 Praha 5 Smíchov

Na domě čp.478 Janáčkovo nábřeží 39 Praha 5 Smíchov měla být v roce 1935 odhalena pamětní deska s reliéfní hlavou a textem:

„V TOMTO DOMĚ ŽIL A DNE 8.ZÁŘÍ 1915 ZEMŘEL FRANT. ADOLF ŠUBERT, NOVINÁŘ, DRAMATICKÝ SPISOVATEL PRVNÍ ŘEDIT.NÁROD. DIVADLA V PRAZE A MĚST. DIVADLA NA KRÁL. VINOHRADECH, PŮVODCE NÁRODOPISNÉ VÝSTAVY ČESKOSLOVANSKÉ V PRAZE 1895“

V textu „Secesní činžovní domy na Janáčkově nábřeží“ z roku 2007, umístěném na webu, autorka Marta Jiroušková v popisu domu č.39 také uvedla, že na tomto domě „Umístění pamětní desky dramatika F.A.Šuberta bylo povoleno roku 1936, dnes se však na domě již nevyskytuje. Na existenci této pamětní deska mě upozornil pan Jan Zuska, jehož otec akad.sochař Frant.Zuska desku vytvořil. Sdělil mi, že deska byla odhalena 8. září 1935 a zřejmě sejmuta během 2. sv. války. Deník Národní politika přinesl dne l.9.1935 na první stránce informaci, že „Pamětní deska spisovateli a prvnímu řediteli Nár.divadla Fr.Ad.Šubertovi, modelovaná pro Tylovu obec ochotnickou v Praze akad.sochařem Frant.Zuzkou z Pardubic, odhalena bude 8.t.m. na domě č.8 na Nábřeží Legií na Smíchově, kde oslavenec právě před 20 lety zemřel“.

(Pozn. Domy na Janáčkově nábřeží /dříve Nábřeží Legií/ jsou dnes číslovány lichými čísly a žádný dům s číslem 8 tam není. Uvedená fotografie pamětní desky je převzatá z deníku Národní politika bez možnosti její úpravy).