NÁRODNÍ DŮM KARLÍN – Na domě čp.14 Hybešova ul. 10 Praha 8 Karlín (bývalý Národní dům)

Na domě čp.14 Hybešova ul. 10 Praha 8 Karlín (bývalý Národní dům) byla pamětní deska s textem:

„V této budově se konal ve dnech 14. až 16.května 1921 ustavující sjezd Komunistické strany Československa Zde byla založena revoluční strana dělnické třídy která dovedla pracující lid Československa k vítězství“.

Po převratu v roce 1989 byla deska odstraněna.