PŘEDÁNÍ ODBAVOVACÍ HALY HL.NÁDR.PRAHA – Na východní stěně nové odbavovací haly

(Foto pamětní desky z webu)

Na východní stěně nové odbavovací haly Hlavního nádraží Praha byla pamětní deska připomínající její obnovu. Na desce byl text:

„ČSD Praha hlavní nádraží Odbavovací hala Investor Správa přestavby železničního uzlu Praha Generální projektant Státní ústav dopravního projektování Praha Vyšší dodavatel stavební části Vodní stavby-Metrostav n.p. Vyšší dodavatel technologické části INPRO Inženýrská dodavatelská organizace Továren strojírenské techniky. Spojením odbavovací haly s nádražní secesní budovou z r.1910 se vytváří základ pro nové hlavní nádraží v Praze, Uvedení stavby do provozu: červen 1977“

Deska byla ze stěny odstraněna patrně v souvislosti s rekonstrukcí železniční stanice Praha Hlavní nádraží, která probíhala od prosince roku 2006 ve čtyřech etapách po dobu pěti let. V říjnu 2005 byla deska ještě na svém místě, po dokončení rekonstrukce se však již na původní místo nevrátila.

PORADA DŮVĚRNÍKŮ – Na domě čp.330 Křižíkova ul. 89 Praha 8 Karlín (restaurace „U Zábranských“)

Na domě čp.330 Křižíkova ul. 89 Praha 8 Karlín (restaurace „U Zábranských“) byla  pamětní deska s textem:

„V sále této budovy se konala dne 15.září 1920 historická porada důvěrníků pražského dělnictva • Zde byly položeny základy k vytvoření sociálně demokratické levice z které se později vytvořila Komunistická strana Československa“.

PODLIPSKÝ Josef – V proluce vzniklé zbořením domu čp.573 Ovocný trh 12 Praha 1 Staré Město

V proluce vzniklé zbořením domu čp.573 na Ovocném trhu 12 Praha 1 Staré Město (na boční stěně vedlejšího domu) byla pamětní deska  MUDr.Josefa Podlipského a jeho ženy Sofie Podlipské. Na desce z umělého kamene byl text:

V domě, který stával v těchto místech pracoval a zemřel český lékař a buditel med. chir. Dr.Josef Podlipský, jeden z prvních redaktorů Časopisu lékařů českých, a jeho žena Sofie Podlipská“.

Po zastavění proluky deska zmizela a je nezvěstná. Na místě proluky je dům nazvaný „Pánská pasáž“.