PORADA DŮVĚRNÍKŮ – Na domě čp.330 Křižíkova ul. 89 Praha 8 Karlín (restaurace „U Zábranských“)

Na domě čp.330 Křižíkova ul. 89 Praha 8 Karlín (restaurace „U Zábranských“) byla  pamětní deska s textem:

„V sále této budovy se konala dne 15.září 1920 historická porada důvěrníků pražského dělnictva • Zde byly položeny základy k vytvoření sociálně demokratické levice z které se později vytvořila Komunistická strana Československa“.