PŘEDÁNÍ ODBAVOVACÍ HALY HL.NÁDR.PRAHA – Na východní stěně nové odbavovací haly

(Foto pamětní desky z webu)

Na východní stěně nové odbavovací haly Hlavního nádraží Praha byla pamětní deska připomínající její obnovu. Na desce byl text:

„ČSD Praha hlavní nádraží Odbavovací hala Investor Správa přestavby železničního uzlu Praha Generální projektant Státní ústav dopravního projektování Praha Vyšší dodavatel stavební části Vodní stavby-Metrostav n.p. Vyšší dodavatel technologické části INPRO Inženýrská dodavatelská organizace Továren strojírenské techniky. Spojením odbavovací haly s nádražní secesní budovou z r.1910 se vytváří základ pro nové hlavní nádraží v Praze, Uvedení stavby do provozu: červen 1977“

Deska byla ze stěny odstraněna patrně v souvislosti s rekonstrukcí železniční stanice Praha Hlavní nádraží, která probíhala od prosince roku 2006 ve čtyřech etapách po dobu pěti let. V říjnu 2005 byla deska ještě na svém místě, po dokončení rekonstrukce se však již na původní místo nevrátila.