DŮM BRAUNŮV – Na domě čp.671 Karlovo nám. 24 Praha 2 Nové Město

Na domě čp.671 Karlovo nám. 24 Praha 2 Nové Město je pamětní deska s textem:

„Braunův dům „U kamenného stolu.“ Později „Salmovský“ původně dva gotické domy, jichž disposice je zachována ve sklepech. Z renesanční přestavby dochováno dvorní křídlo a portál z druhé poloviny 16.stol. Dnešní podoba domu je z pozdně barokní úpravy z druhé poloviny 18.stol. snad od J.J.Wircha. Dům patřil v první polovině 18.stol. rodině barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna, který zde 15.února 1738 zemřel“.