DŮM U VEJVODŮ – Jilská ul. čp.353/4 Praha 1 Staré Město

Na domě čp.353 Jilská ul.4 zvaného „U Vejvodů“ je pamětní deska s vyrytým textem:

NÁKLADNICKÝ DŮM U VEJVODŮ STOJÍ NA MÍSTĚ TŘÍ
DOMŮ, KTERÉ R.1403 NÁLEŽELY MATĚJI PAZDEROVI
SLÁDKU MAREŠI SOBKOVI A PETROVI Z PLZNĚ
PROSTŘEDNÍ Z NICH SLUL OD R.1560 PO NÁKLADNÍKU
MATOUŠI GOLIÁŠOVI >U GOLIÁŠŮ<.
V L. 1576-1627 BYL ZDE HOSPODÁŘEM MELICHAR
HALDYUS Z NAYENBERGKU. BAKALÁŘ RADNÍ ST.M.PR. DEFENSOR CÍRKVE EVANG., JENŽ R.1584 PŘIKOUPIL DŮM
NĚKDY PAZDERŮV (R.1617 GOLIÁŠOVSKÝ) V NYNĚJŠÍ PODOBU
PŘESTAVĚL. V L. 1635-72 VEDL ZDE ŽIVNOST NÁKLADNÍK
MIKULÁŠ FR. TUREK ZE STURMFELDU A ROZENTHALU
PRIMAS ST.M.PR. OBHÁJCE PRAHY PŘED ŠVÉDY JENŽ R.1654
DŮM NĚKDY PETRŮV ZÍSKAL A S PŘEDEŠLÝMI SPOJIL POZDĚJI
V L.1717-57 JAN VÁCL-VEJVODA ZE STROMBERGKU
PRIMAS ST.M.PR. OBHÁJCE PRAHY ZA VÁLKY SEDMILETÉ.
PŘED ZBOŘENÍM ZACHRÁNIL S POMOCÍ    OBNOVIL K.I.KLUSÁČEK 1908.

Foto Václav Bártík, 2014
Foto Václav Bártík, 2014

Umístění na mapě


Další odkazy