DŮM U VEJVODŮ – Jilská ul. čp.353/4 Praha 1 Staré Město

Na domě čp.353 Jilská ul.4 zvaného „U Vejvodů“ je pamětní deska s vyrytým textem:

„NÁKLADNICKÝ DŮM U VEJVODŮ STOJÍ NA MÍSTĚ TŘÍ DOMŮ, KTERÉ R.1403 NÁLEŽELY MATĚJI PAZDEROVI, SLÁDKU MAREŠI SOBKOVI A PETROVI Z PLZNĚ. PROSTŘEDNÍ Z NICH SLUL OD R.1560 PO NÁKLADNÍKU MATOUŠI GOLIÁŠOVI >U GOLIÁŠŮ<. V L. 1576-1627 BYL ZDE HOSPODÁŘEM MELICHAR HALDYUS Z NAYENBERGKU. BAKALÁŘ RADNÍ ST.M.PR. DEFENSOR CÍRKVE EVANG., JENŽ R.1584 PŘIKOUPIL DŮM NĚKDY PAZDERŮV (R.1617 GOLIÁŠOVSKÝ) V NYNĚJŠÍ PODOBU PŘESTAVĚL. V L. 1635-72 VEDL ZDE ŽIVNOST NÁKLADNÍK MIKULÁŠ FR. TUREK ZE STURMFELDU A ROZENTHALU PRIMAS ST.M.PR. OBHÁJCE PRAHY PŘED ŠVÉDY JENŽ R.1654 DŮM NĚKDY PETRŮV ZÍSKAL A S PŘEDEŠLÝMI SPOJIL POZDĚJI V L.1717-57 JAN VÁCL-VEJVODA ZE STROMBERGKU PRIMAS ST.M.PR. OBHÁJCE PRAHY ZA VÁLKY SEDMILETÉ. PŘED ZBOŘENÍM ZACHRÁNIL S POMOCÍ    OBNOVIL K.I.KLUSÁČEK 1908“.