KAROLINUM – Na budově Karolina čp.541 v Železné ul 9 Praha 1 Staré Město

Na budově Karolina čp.541 v Železné ulici 9 Praha 1 Staré Město je pamětní deska s textem:

Karolinum národní kulturní památka. Hlavní budova Karlovy university, založené r. 1348, na níž působil také Mistr Jan Hus. Původně dům měšťana Rothleva, zbudovaný asi r.1370, majetek University od 1383. Gotický arkýř po 1390. Barokové fasády (1718) od F.M.Kaňky. Vnitřek upraven 1946-50 arch. J.Fragnerem“.

JINDŘIŠSKÁ VĚŽ – U kostela sv.Jindřicha a sv.Kunhuty v Jindřišské ulici Praha 1 Nové Město

U kostela sv.Jindřicha a sv.Kunhuty v Jindřišské ulici Praha 1 Nové město stojí kamenná věž zvaná Jindřišská. U vchodu do věže je pamětní deska s textem:

„Jindřišská věž je zvonicí farního kostela sv.Jindřicha a sv.Kunhuty ■ postaveného po roce 1348 ■ prozatímní zvonice zbudována ■ 1472-1475 ■ kamenná zvonice dokončena ■ asi roku 1599 ■ novogotická úprava arch.Josef Mocker ■ 1878-1879 ■ vestavba – věž ve věži – arch.Jiří Vrzal ■ 2001-2002 ■ nejvyšší volně stojící zvonice v Praze ■ 65,7m ■nejstarší dochovaný zvon sv.Maria odlil zvonař Bartoloměj z Nového Města ■ 1518 ■ desátý nejstarší dochovaný pražský zvon ■

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ ČZU – Na budově Institutu vzdělávání a poradenství ČZU čp.42 V Lázních 3 Praha 5-Malá Chuchle

Na budově Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské university čp.42 V Lázních 3 Praha 5-Malá Chuchle je pamětní deska s textem:

„Budova z přelomu 18. a 19. století dotváří s ostatními staveními a kostelem významný urbanistický celek historického souboru někdejších chuchelských lázní“.

HRADEBNÍ ZEĎ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO – Ostrčilovo náměstí Praha 2 Nusle

Na hradební zdi Nového Města pražského Ostrčilovo náměstí Praha 2 Nusle je pamětní deska s textem:

„Dochovaná část gotických hradeb Nového Města pražského z let 1348-1350. Základní kámen ke stavbě této hradební zdi slavnostně položil český a římský král Karel IV. dne 26.3.1348. Opraveno k výročí 650 let korunovace Karla IV. císařem římským na náklady Hlavního města Prahy v roce 2005“.

DVOREC PÁNŮ Z KUNŠTÁTU A PODĚBRAD – Na zdi u vstupní brány domu čp.222 v Řetězové ulici 3 Praha 1 Staré Město

Na zdi u vstupní brány domu čp.222 v Řetězové ulici 3 Praha 1 Staré Město je pamětní deska s textem:

„Dvorec pánů z Kunštátu a Poděbrad. Románský palác postaven asi ve 2.polovině 12.stol. upraven kolem r.1200, ve 13. a 14.století po pozdně gotické přestavbě sídlo zemského správce Jiříka z Poděbrad 1450-58. Upraven renesančně i barokně, dnešní podoba z roku 1848. 1951-1965 restaurován“.