HRADEBNÍ ZEĎ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO – Ostrčilovo náměstí Praha 2 Nusle

Na hradební zdi Nového Města pražského Ostrčilovo náměstí Praha 2 Nusle je pamětní deska s textem:

„Dochovaná část gotických hradeb Nového Města pražského z let 1348-1350. Základní kámen ke stavbě této hradební zdi slavnostně položil český a římský král Karel IV. dne 26.3.1348. Opraveno k výročí 650 let korunovace Karla IV. císařem římským na náklady Hlavního města Prahy v roce 2005“.