LAPIDÁRIUM NÁRODNÍHO MUZEA – U vchodu do budovy Lapidária na Výstavišti Praha 7 Holešovice

Na budově Lapidária Národního muzea na Výstavišti v Praze 7 Holešovicích je pamětní deska s textem:

„Lapidárium Národního muzea Původně novorenesanční výstavní pavilón, postavený při příležitosti jubilejní výstavy v roce 1891 arch. Antonínem Wiehlem Roku 1907 stavebně upraven arch. Antonínem Hrubým, průčelí vyzdobeno reliéfy a plastikami Generální rekonstrukce budovy proběhla v letech 1987-1991“.