OBECNÍ DŮM – Na budově Obecního domu na Náměstí republiky 5 Praha 1 Staré Město

Na budově Obecního domu na Náměstí republiky 5 Praha 1 Staré Město je pamětní deska s textem:

„Obecní dům pozoruhodná stavba pražské secese s bohatou výzdobou, postavená v letech 1906-1911 pro reprezentační a společenské účely města Prahy podle plánů Antonína Balšánka a Osvalda Polívky na místě středověkého Králova dvora. Na výzdobě se podíleli význační umělci, zejména sochaři – F.Hergessel, B. Kafka, L.Kofránek, J.Mařatka, J.V.Myslbek, K.Novák J.Pekárek, L.Šaloun, A.Štrunc, F.Úprka, Č.Vosmík, A.Zoula, malíři-M.Aleš, A.Mucha, J.Obrovský,J.Preisler, K.Špillar, M.Švabinský, J.Wenig, F.Ženíšek, a mnozí další. Díky dobovému modernímu technickému vybavení a úrovni řemeslného provedené díla stala se budova dokladem české dovednosti na počátku XX.století. Po svém otevření se Obecní dům stal místem významných kulturních a společenských událostí. 28.října 1918 zde byla vyhlášena samostatná Československá republika. V letech 1994-1997 byla tato národní kulturní památka Hlavním městem Prahou velkoryse obnovena“.