PALÁC LICHTENŠTEJNSKÝ – Na domě čp.258 na Malostranském náměstí 13 Praha 1 Malá Strana

Na domě čp.258 na Malostranském náměstí 13 Praha 1 Malá Strana je pamětní deska s textem:

„Lichtenštejnský palác čp.258-III vznikl jako knížecí rezidence v první polovině 17.století spojením několika středověkých domů, které postupně prošly renesančními  a barokními  přestavbami. V roce 1791 dostal palác u příležitosti korunovace císaře Leopolda II. svou klasicistní podobu. Během let docházelo ke změnám majitelů i funkce paláce /1742 vrchní poštovní úřad, 1850 státní vojenská správa/. V letech 1990-1993 provedl rekonstrukci pro hudební fakultu AMU Metrostav a.s. podle projektu arch. Pavla Kupky“.