PODSKALSKÁ CELNICE – Na postranní stěně budovy u schodiště do muzejní části Rašínovo nábřeží Praha 2 Nové Město

Na postranní stěně budovy u schodiště do muzejní části Rašínovo nábřeží Praha 2 Nové Město je pamětní deska s textem:

„Podskalská celnice Na Výtoni čp.412-/II budova z 16.stol. s roubeným patrem a dřevěnými renesančními stropy, nad vchodem znak Nového Města z r.1671. Poslední zbytek původní zástavby starého Podskalí. V r.1561 byla zakoupena novoměstskou obcí  pro vybírání cla z vorů plavených po Vltavě. Clo se původně vybíralo vytínáním klád z vorů – odtud název Výtoň. Od 16.stol. byl v přízemí hostinec. Roku 1908 je budova v majetku pražské obce od r.1939 ve správě Muzea hlavního města Prahy“.