TOVÁRNA NA ACETYLEN – Na sloupku vstupní brány továrny Hlubočepská ul. čp.418/70 Hlubočepy Praha 5 Smíchov

Na sloupku vstupní brány továrny Hlubočepská ul. čp.418/70 Hlubočepy Praha 5 Smíchov je bílá pamětní deska s textem:

„BÝVALÁ TOVÁRNA NA ACETYLEN FY.HYDROXYGEN JE FUNKCIONALIS TICKOU INDUSTRIÁLNÍ STAVBOU. BUDOVA BYLA POSTAVENA V LETECH 1938-1939 PODLE NÁVRHU VÝZNAM-NÉHO ČESKÉHO ARCHITEKTA F.A.LIBRY (1891-1958). PO ROCE 1948 PŘESTALA TOVÁRNA SLOUŽIT SVÉMU ÚČELU A V 80.LETECH BYLA URČENA K DEMOLICI. PO ZÁSAHU VEŘEJNOSTI SE TAK NESTALO A OBJEKT BYL V ROCE 1989 ZAPSÁN MINISTERSTVEM KULTURY DO SEZNAMU NEMOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK. V LETECH 1999-2000 PROVEDLA FA. PROMI PODLE PROJEKTU ARCHITEKTŮ F.RAJERA A V.HRONA CELKOVOU REKONSTRUKCI A OBJEKT SE STAL JEJÍM SÍDLEM“.