ÚSTAV PRO CHOROMYSLNÉ – V areálu Všeobecné nemocnice v ul. U nemocnice 499/2 Praha 2-Nové Město

V areálu Všeobecné nemocnice v ul. U nemocnice 499/2 Praha 2-Nové Město na domě zvaném v Tollhausu je nad vchodem pamětní deska s latinským textem:

„CUSTODIAE MENTE CAPTORUM JOSEPHUS II. LEOPOLDUS II. AUGUSTI MDCCXC“