FRANTIŠKÁNSKÁ ZAHRADA – Na postranní stěně domu při vstupu do zahrady z Jungmannova náměstí

Na postranní stěně domu při vstupu do zahrady z Jungmannova náměstí je pamětní deska s textem:

„Františkánská zahrada Původní klášterní zahrada karmelitánů u Panny Marie Sněžné vznikla po roce 1348, kdy Karel IV. založil Nové Město Pražské. – Od počátku XVII. stol. je zahradou františkánů observantů, kteří upravili její středověké jádro a v XIX. a XX.stol. uchránili tento zahradní prostor před narůstající zástavbou ve středu velkoměsta. – Zahradu v letech 1989-1992 obnovila Správa veřejné zeleně Praha. Autor dr. ing. arch. Otakar Kuča SÚRPMO Praha. Realizovala Konstruktiva s.p. “.