BETLEMSKÁ KAPLE – Na zdi kaple zvané Betlemská čp.255 na Betlemském náměstí 4 Praha 1 Staré Město

Na zdi kaple zvané Betlemská čp.255 na Betlemském náměstí 4 Praha 1 Staré Město je pamětní deska s textem:

„Betlemská kaple národní kulturní památka založená 1391, od r.1402 zde kázal Mistr Jan Hus. jehož přičiněním se stala střediskem reformního hnutí, od r.1414 Jakoubek ze Stříbra (zavedl přijímání pod obojí), roku 1521 T.Münzer. 1786 zbořena, 1950-52 obnovena arch. J.Fragnerem“