KAPLE MALÝ BŘEVNOV – Na kapličce v Malém Břevnově Bělohorská ul. Praha 6

Na kapličce v Malém Břevnově Bělohorská ul. Praha 6 je pamětní deska s textem:

„Nákladem obce a dobrodinců ke cti a chvále Boží zbudována roku 1.873.