KATEDRÁLA SV. VÍTA – Na stěně vedle vchodu do velké věže katedrály sv.Víta Praha Hradčany

Na stěně vedle vchodu do velké věže katedrály sv.Víta Praha Hradčany je pamětní deska s dvojjazyčným česko-německým textem:

Jižní průčelí velké věže katedrály sv.Víta bylo restaurováno v roce 2000 za velkorysé finanční podpory Messerschmitt Stiftung, Mnichov“.