KOSTEL SV. KLIMENTA – Na stěně vedle vstupní brány do kostela sv.Klimenta v Klimentské ul. Praha 1 Nové Město

Na stěně vedle vstupní brány do kostela sv.Klimenta v Klimentské ul. Praha 1 Nové Město je pamětní deska s textem:

„Kostel sv.Klimenta původní románský kostel z počátku 11.století, několikrát přestavovaný, stal se v l.1226-1232 prvním sídlem dominikánů. Goticky přestavěn ve 14.století. Loď opatřena 1578 renesanční klenbou. Od husitské reformace do Bílé Hory spravován církví pod obojí. Roku 1784 zrušen, 1850 zakoupen evangelickou církví reformovanou a v letech 1893-4 výrazně regotizován. Od roku 1918 ve správě Českobratrské církve evangelické, aby v něm bylo kázáno Slovo Kristovo.