KOSTEL SV. KŘÍŽE VĚTŠÍHO – Na boční stěně budovy Základní školy v Dušní ulici č.1 Praha 1 Staré Město

Na boční stěně budovy Základní školy v Dušní ulici č.1 Praha 1 Staré Město je pamětní deska s textem:

„V těchto místech stával farní kostel Sv. Kříže Většího s klášterem bratří kajících řádu sv.Augustina s farou, školou a hřbitovem, kterýžto klášter založil slavný král Český Přemysl Otakar II. roku 1210, když se byl z vítězné výpravy z Prus do vlasti navrátil. Ve válkách husitských byl klášter opuštěn a fara obsazována byla světskými faráři strany podobojí až do r. 1628 kdy byl klášter obnoven uvedením do něho řádu Cyriaků z Polska. Avšak r. 1783 klášter byl zrušen budovy jeho prodány, farnost kostela sv.Kříže spojena s osadou sv.Ducha a r.1890 obec Pražská zakoupivše bývalou faru a klášterní budovu vystavěla na jejím místě tuto národní školu“. ; V dolní části desky je dodatek: „Rekonstrukci provedl  r.1992 Ekopol cs a firma Veselý ze Znojma“.