KOSTEL SV. PETRA A PAVLA ŘEPORYJE – Na zdi obklopující kostel sv. Petra a Pavla v Praze 5 Řeporyjích

Na zdi obklopující kostel sv.Petra a Pavla v Praze 5 Řeporyjích je pamětní deska s textem:

„Kostel sv..Petra a Pavla v jádru románská stavba z 12.stol. * Původně čtvercová centrála se čtyřmi apsidami, k níž později přistavěna hranolová věž * Roku 1772 přestavěna arch. A.Schmiedem v obdélný kostel s novým kněžištěm * V roce 1900-01 provedena arch. Františkem Machem rekonstrukce původní stavby * V letech 1909-12 působiště spisovatele  Jindřicha Šimona Baara*“