KOSTEL SV. PETRA A PAVLA VYŠEHRAD – Na čelní stěně kostela sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

Na čelní stěně kostela sv. Petra a Pavla na Vyšehradě je pamětní deska s textem:

„Kostel sv.Petra a Pavla novogotická přestavba z let 1885-1887 provedená podle plánů arch. J.Mockera. Průčelí s věžemi z let 1902-1903 dílo arch.F.Mikše.V kostele jsou dochovány boční kaple gotické stavby z období Karla IV..Tato postavena na místě kde stávala románská bazilika z druhé poloviny 11.stol. Gotická stavba byla v 16.století a znovu 1723-1730 přestavěna. Hlavní portál má reliéf Posledního soudu z roku 1901 od soch. Š.Zálešáka Z té doby je i secesní výmalba vnitřku od Františka a Marie Urbanových. Pozoruhodná je románská kamenná tumba zvaná Longinova a deskový obraz P.Marie Deštové z pol.14.století“.