VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE – Na průčelí budovy v ul. U nemocnice 499/2 Praha 2 Nové Město

Na průčelí budovy Všeobecné fakultní nemocnice v ul. U nemocnice 499/2 Praha 2-Nové Město je rozsáhlá pamětní deska s latinským textem:

„SALUTI AEGRORUM EREXERUNT JOSEPHUS II. LEOPOLDUS II. MDCCXC. AUXIT ET AMPLIFICAVIT FERDINANDUS I. MDCCCXXXIX“

(Pro blaho nemocných postavili Josef II. a Leopold II. 1790 Bohatě rozšířil Ferdinand I. roku 1839).