VYŠEHRADSKÁ GALERIE – Na domě stojícím na místě středověké hradební věže Praha 2 Vyšehrad Vyšehradské sady

Na domě stojícím na místě středověké hradební věže Praha 2 Vyšehrad Vyšehradské sady je pamětní deska s textem:

„Galerie Vyšehrad původně stavba středověké hradební věže, která byla součástí opevnění Vyšehradu z druhé poloviny XIV.stol. z doby Karla IV. Svými základy leží na půdorysu palácové stavby, která byla součástí středověké knížecí a královské akropole. Pozdější barokní úpravy pocházejí z XVIII.stol.“