POZŮSTATKY KOSTELA PANNY MARIE – Ve spojovací chodbě postranního vchodu na druhé nádvoří Pražského hradu

Ve spojovací chodbě postranního vchodu na druhé hradní nádvoří je zasklený prostor s osvětlenými základy prvního kostela v Praze, zasvěceného Panně Marii, a zároveň nejstarší dostupné památky osídlení Pražského hradu. Na jednom ze zasklených oken je dvojjazyčný česko-anglický nápis:

„Pozůstatky kostela Panny Marie. Tento chrám, nejstarší na Pražském hradě a druhý nejstarší v Čechách byl postaven v letech 882 – 884 na popud knížete Bořivoje I., stal se místem pohřbu knížete Spytihněva I. (†915) a jeho manželky (†918), byl přestavěn v 11.století a zanikl po požáru ve 13.století“.