ROTUNDA SV. KŘÍŽE – Na rohu domu čp.1013 v Konviktské ul. Praha 1 Staré Město (vedle rotundy)

Na rohu domu čp.1013 v Konviktské ul. Praha 1 Staré Město (vedle rotundy) je pamětní deska s textem:

„Kaple sv.Kříže románská rotunda z přelomu 11. a 12.století, původně farní kostelík později skladiště. Pro chatrný stav byla v roce 1860 určena k zboření. Zásluhou Umělecké besedy však obnovena a vrácena do původní románské podoby. Tehdy provedena i výzdoba za účasti Josefa Mánesa“.

(S.Hajerová 1970)