ČUMPELÍK Jaroslav, Na sloupku ul. Čumpelíkova, Praha 8 – Kobylisy

Foto Josef Kareš

Na sloupku u plotu k dětskému hřišti Žernosecká na křižovatce ulice Žernosecké a Čumpelíkovy je pod červenou tabulí s názvem ulice Čumpelíkova umístěna modrá smaltovaná dodatková tabule s textem:

Jaroslav Čumpelík – (1917 – 1942) – Povoláním strojní zámečník. Během okupace se zapojil do protinacistického odboje. Za svou odbojovou činnost byl nacisty popravem na střelnici v Kobylisích.

Zdroj obrázku – mapy.cz

Umístění na mapě


Stejná cedule je umístěna také na sloupu veřejného osvětlení na opačném konci ul. Čumpelíkova před domem čp.1009/3